Althusser, L (1918.10.16-1990)


Lenin och filosofin (algonet.se) (Swedish text) Franska originalets titel Lénine et la philosophie. Översättning Anders Ekman. Första upplagan Augusti 1969.
För Marx (algonet.se) (Swedish text)
Kapitalets objekt (algonet.se) (Swedish text)


Go back to Akamac E-text Links